HOME 협회소개 클럽소개 공지사항 포토갤러리 커뮤니티 배드민턴교육
 
일정공지
김해시배드민턴협회 > 공지사항 > 일정공지

2018.01월달 클럽 이취임식 행사일정(추가)

페이지 정보

작성자 관리자 작성일18-01-02 11:33 조회1,695회 댓글0건

본문

1.김해클럽

-일시:1/05(금)저녁7시

-장소:내동 오가네3층(빕스옆)

-이임회장:배효한

-취임회장:오원준 

 

2.하나클럽 

-일시:1/07(일)오후4시

-장소:장유 벨메종

-이임회장:권헌수

-취임회장:하운용

 

3.한림클럽 

-일시:1/11(목)저녁7시

-장소:라페스타 

-이임회장:이진우

-취임회장:윤종훈 

 

 4.은하클럽 

-일시:1/11(목)저녁7시

-장소:천하왕소금구이 

-이임회장:이종찬

-취임회장:박정일

 

5.우정클럽 

-일시:1/12(금)저녁7시 

-장소:장유 벨메종

-이임회장:이정갑

-취임회장:명민석

 

6.삼방클럽 

-일시:1/12(금)저녁7시

-장소:JW뷔페 

-이임회장:최우권

-취임회장:김우식 

 

7.관동클럽 

-일시:1/13(토) 저녁7시 

-장소:장유 벨메종 

-이임회장:서인현

-취임회장:정교일 

 

8.아띠클럽 

-일시:1/14(일)오후5시

-장소:진영문화체육관 

-이임회장:주민식

-취임회장:주성호

  

9.신어클럽 

-일시:1/17(수)저녁7시

-장소:라페스타

-이임회장:박중은

-취임회장:정대운

 

10.석봉클럽 

-일시:1/19(금) 저녁7시

-장소: 장유 쿠우쿠우 

-이임회장:김인수

-취임회장:박창만

 

11.삼계클럽 

-일시:1/21(일)오전10시

-장소:삼계초등학교 실내체육관 

-이임회장:이상철

-취임회장:권영철   

 

12.율하클럽 

-일시:1/27(토)저녁6시

-장소:장유 벨메종

-이임회장:손해락

-취임회장:김명준 

 

13.내덕클럽 

-일시:1/27(토)저녁6시30분

-장소:장유 쿠우쿠우 

-이임회장:이득희 

-취임회장:최달용  


댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.

회비입금계좌 : 농협 351-0116-6338-43        ㅣ        게임비입금계좌 : 농협 351-0558-2469-33
 
김해시배드민턴협회 - 경상남도 김해시 가야의 길 98-19(문화체육관)         전화 : 055-337-4849         팩스 : 055-334-7459        이메일 : 3370849@naver.com
COPYRIGHT ALL RIGHTS RESERVED       -      GIMHAE BADMINTON ASSOCIATION       -      DESIGNED BY ERUMAD.NET