HOME 협회소개 클럽소개 공지사항 포토갤러리 커뮤니티 배드민턴교육
 
일정공지
김해시배드민턴협회 > 공지사항 > 일정공지

12월달 클럽 이취임식 일정(추가)

페이지 정보

작성자 관리자 작성일17-12-14 15:00 조회1,681회 댓글0건

본문

*신화클럽 

-일시:12/10(일)저녁6시

-장소:jw웨딩뷔페

-이임회장:구은주

-취임회장:황주원

 

*동광클럽 

-일시:12/14(목)저녁7시

-장소:jw웨딩뷔페

-이임회장:손성남

-취임회장:김진관

 

*내동클럽 

-일시:12/14(목)저녁7시

-장소:라페스타 

-이임회장:강성우

-취임회장:안강진

 

*북부클럽 

-일시:12/15(금)저녁7시30분

-장소:내외동 꽃샤브(동인당약국4층)

-이임회장:정광진

-취임회장:최연철

 

*피플클럽

-일시:12/15(금)저녁7시

-장소:삼계 M컨벤션

-이임회장:박태종

-취임회장:김성민

 

*봉명클럽 

-일시:12/15(금)저녁8시

-장소:라페스타 

-이임회장:주원돈

-취임회장:이상헌 

 

*젤미클럽 

-일시:12/21(목)오전10시

-장소:장유스포츠센터 

-이임회장:김선도

-취임회장:오성현

 

*문화클럽 

-일시:12/21(목)저녁7시

-장소:내동 진짜돼지국밥 

-이임회장:문성준

-취임회장:배원택 

 

*동김해클럽

-일시:12/22(금)저녁7시

-장소:jw웨딩뷔페

-이임회장:김수열

-취임회장:정기호  


댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.

회비입금계좌 : 농협 351-0116-6338-43        ㅣ        게임비입금계좌 : 농협 351-0558-2469-33
 
김해시배드민턴협회 - 경상남도 김해시 가야의 길 98-19(문화체육관)         전화 : 055-337-4849         팩스 : 055-334-7459        이메일 : 3370849@naver.com
COPYRIGHT ALL RIGHTS RESERVED       -      GIMHAE BADMINTON ASSOCIATION       -      DESIGNED BY ERUMAD.NET