HOME 협회소개 클럽소개 공지사항 포토갤러리 커뮤니티 배드민턴교육
 
       
 
라온클럽

본문

 

클럽위치 : 장유 율하중학교 체육관

운동시간 : 19시 ~ 22시 ( 3HR ) , 휴일 없음

               휴관 : 1년중 학교 대관 5일 , 추석3일, 구정3일

               레슨 : 화목금 (월10회)

코트소개 : 4면 ( 회원수 54명 )

임원소개

 

직책

이름

전화번호

회장

황영진

010-9326-1677

부회장

박재학

010-2586-0395

부회장

양선진

010-5228-9741

총무이사

이창훈

010-4619-5560

경기이사

박성훈

010-8544-1610

재무이사

이창용

010-9076-2531

레슨이사

강현주

010-2871-2912

신입홍보이사

홍인석

010-2003-5359

관리이사

강현주

010-2871-2912

감사

이성준

010-3351-0009

회비입금계좌 : 농협 351-0116-6338-43        ㅣ        게임비입금계좌 : 농협 351-0558-2469-33
 
김해시배드민턴협회 - 경상남도 김해시 가야의 길 98-19(문화체육관)         전화 : 055-337-4849         팩스 : 055-334-7459        이메일 : 3370849@naver.com
COPYRIGHT ALL RIGHTS RESERVED       -      GIMHAE BADMINTON ASSOCIATION       -      DESIGNED BY ERUMAD.NET